Divine Esports

Stop Dreaming - Just Go Pro

Divine Esports là một trong những tổ chức Esports đầu tiên được thành lập ở Việt Nam. Sứ mệnh của Divine Esports là đưa Esports vốn chưa được chấp nhận tại Việt Nam, trở thành một công việc được công nhận và đem lại thành công cho các tuyển thủ có khả năng, nhiệt huyết và đam mê. Bên cạnh đó, các tuyển thủ cũng được đào tạo về con người, cách làm việc chung, lối ứng xử để ngày càng trưởng thành hơn, nghiêm túc hơn trong công việc này.

Ngày 01/11/2017, đội tuyển PUBG Divine Esports được thành lập với khát vọng đó. Trải qua rất nhiều khó khăn từ ngày thành lập đến nay, các thành viên đều đã giành được rất nhiều thành công lớn trong sự nghiệp thi đấu của mình, đúng như với mong muốn của ngày đầu tiên thành lập đội tuyển.

Divine Esports cũng cam kết sẽ tiếp tục cống hiến và dẫn dắt nền Esport Việt Nam đến tới thành công hơn nữa, dựa trên kết quả thi đấu cùng với cách thức làm việc chuyên nghiệp của mình.